photo1

&160;Wydruki CAD

Kompleksowa obsługa firm geodezyjnych, biur architektonicznych, firm budowlanych, inżynierów i studentów

Zobacz więcej
photo2

Kompleksowa obsługa dladużego i małego formatu

Składanie, termobindowanie, tworzenie broszur, zszywanie, oprawa prac.

Zobacz więcej

Regulamin

REGULAMIN DRUKARNI CYFROWEJ KomPrint

Niniejszy regulamin określa:

 1. Zasady przyjmowania zleceń
  1. 1.1 Zamówienia przyjmowane są:
   • przesłane drogą mailową z dokładnym opisem i dołączonym plikiem,
   • przesłane drogą mailową z dokładnym opisem i zamieszczeniem materiałów na serwerze FTP. (preferowane dla plików powyżej 10 MB). Przed wysłaniem plików na serwer FTP należy utworzyć katalog z nazwą firmy lub nazwiskiem osoby zamawiającej.
   • Przesłane do utworzonego „Twojego katalogu” z indywidualnym dostępem do FTP. Taką możliwość mają Klienci, którzy dokonali rejestracji.
   • Osobiście dostarczone do naszego biura. Standardowo prace przyjmujemy na nośnikach: USB, CD, DVD oraz na kartach pamięci SD, CF/SM.

    Zamówienie należy przesyłać na adres:
    drukarnia@komprint.pl
  2. 1.2 Specyfikacja zamówienia
   W treści zlecenia powinny znaleźć się informacje:
   • rodzaj druku (kolor, czarno- biały),
   • format druku/ kopiowania/ skanowania- dla dużego formatu lub małego formatu,
   • rodzaj nośnika (papier i jego gramatura, folia, kalka itp.),
   • nakład,
   • prace wykończeniowe takie jak: dziurkowanie(2 lub 4 dziurki), zszywanie (1 lub 2-ie zszywki ), składanie (do teczki, do wpięcia, do koszulki, rulon),
   • oprawa (typ, kolor), itp.,
   • wydruki wielkoformatowe jeżeli mają być złożone do formatu A4, należy opisać rodzaj złożenia dokumentacji.
   • dane Odbiorcy i Zamawiającego, numer telefonu kontaktowego,
   • danych do faktury (jeżeli jest wymagana),
   • podanie daty i godziny odbioru,
   • wybór opcji zapłaty.
  3. Po odebraniu od nas zlecenia drogą mailową pracownik drukarni KomPrint kontaktuje się telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia i na życzenie przesyłana jest kalkulacja cenowa.
 2. Rejestracja i zarządzanie danymi klienta
  Rejestracja wymagana jest gdy Klient wybiera opcję zapłaty za usługi przelewem bankowym lub „za pobraniem”. Zamówione wydruki dostarczane są na adres podany formularzu rejestracyjnym (adres wysyłki). Zarejestrowani Klienci mają utworzone konto z indywidualnym dostępem do FTP (klient otrzymuje drogą mailową dane do serwera). Klient może edytować swoje dane. Edycji danych może dokonać przed złożeniem zamówienia. Po zakończeniu współpracy (pisemne oświadczenie klienta wysłane drogą mailową do biura drukarni), dane klienta są usuwane z systemu.
 3. Warunki przyjmowania plików do druku
  1. 3.1 Otrzymane materiały drukowane są z plików:
   • Bitmap BMP,
   • TIFF,
   • DWF,
   • DWG – standardowy format AutoCAD dla grafiki wektorowej
   • DWT,DXF, JPG, PDF, PLT, PNG,
   • Microsoft Office doc, docx, xls itp.
  2. 3.2. Zasady przyjmowania plików
   Pliki PLT (druk z AutoCADA)
   • format 1:1,
   • skala wydruku (możemy zmienić skalę),
   • spady po 3 mm z każdej strony (dla plików CAD z ramką 5 mm spady nie występują),
   • rozdzielczość maksym. do 1200 dpi,
   • zalecane przygotowanie pracy w trybie kolorów CMYK
   • zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP,
   • projekt lub grafika wyśrodkowane na stronie,
   • odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min 3 mm,
   • wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał.
   Pliki DWG, DXF (AutoCAD ArchiCAD) niezbędny jest dokładny opis zawierający informacje :
   • skala wydruku lub wielkość do jakiej ma być rysunek wyskalowany,
   • grubość i kolor linii (może być załączony styl wydruku),
   • załączony powinien być styl wydruku,
   • podkłady (tła), jeżeli są użyte oraz czcionki.

   Wydruki wielkoformatowe, jeżeli mają być złożone do formatu A-4, należy opisać czy złożenie ma być z marginesem na wpięcie do dokumentacji. W przypadku składania rysunków do „wpięcia” należy zostawić 2- centymetrowy margines z lewej strony arkusza.

   Pliki TIFF, JPG , PDF
   • format 1:1,
   • skala wydruku (możemy zmienić skalę),
   • zamiana czcionek użytych w dokumencie na krzywe (w pliku PDF),
   • spady po 3 mm z każdej strony, (dla plików CAD z ramką 5 mm spady nie występują),
   • rozdzielczość maksym. do 1200 dpi,
   • zalecane przygotowanie pracy w trybie kolorów CMYK
   • bez warstw – spłaszczone (dotyczy plików TIFF),
   • zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP,
   • projekt wyśrodkowany na stronie,
   • odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min 3 mm,
   • wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał.
 4. Terminy i dostawa
  Termin realizacji zamówienia z reguły nie przekracza 12 godzin. Wszystkie wydrukowane materiały dostarczane są w robocze dni tygodnia na adres wysyłki podany w formularzu rejestracyjnym. Możliwe jest odebranie zlecenia w dni wolne od pracy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu.
  Koszty dostawy:
  • pod wskazanym adres w zamówieniu - 20 zł,
  • dostawa GRATIS gdy minimalne zamówienie wynosi 60 zł netto ( dotyczy centrum Łodzi),
  • poza centrum Łodzi i peryferia miasta - dostawa GRATIS przy minimalnym zamówieniu 120 zł netto.
 5. Płatności
  Nowi Klienci, niezweryfikowani w systemie mogą skorzystać z 3 rodzajów płatności:
  • przelew na konto bankowe
  • za pobraniem
  • płatność gotówką przy odbiorze osobistym

  Wybierając opcję przelew bankowy lub „za pobraniem” wymagana jest Rejestracja.
  Przy przelewie na konto bankowe drukarni (nr konta podany w zakładce Płatności), wystawiana jest i przesyłamy drogą mailową faktura proforma.
  Zlecenie trafia do realizacji dopiero w momencie zaksięgowania kwoty (przeważnie w ciągu 24 godzin od momentu wykonania przelewu). Czas ten może być przyspieszony poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mailowy: drukarnia@komprint.pl

  Stali Klienci, którzy są zarejestrowani i posiadają pozytywną historię współpracy (co najmniej 2 płatności uregulowane w terminie i zarazem żadnych zaległości płatniczych),mają możliwość:
  • Wydłużenia terminu płatności (do 60 dni)- wystawiamy fakturę zbiorczą za okres 2 miesięcy,
  • Płatności odroczonej przy odbiorze.
 6. Reklamacje

  Reklamację może złożyć każdy Klient, który dokonał zakupu usługi w drukarni cyfrowej KomPrint i posiada dowód zakupu w postaci faktury. Reklamację można złożyć drogą mailową lub osobiście w godzinach pracy biura drukarni.

  1. 6.1 Warunki zgłoszenia reklamacji.

   Reklamacje należy przesyłać na adres drukarnia@komprint.pl z numerem zlecenia, które klient chce zareklamować oraz dołączonym plikiem zawierającym zeskanowany dowód zakupu. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności. Reklamacje nie spełniające tych kryteriów nie będą rozpatrywane. Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

  2. 6.2 Terminy zgłoszenia reklamacji.

   Reklamacje można złożyć do 7 dni od otrzymanego zamówienia. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
   Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze w godzinach pracy biura drukarni 8:00- 16:00.
   Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
   Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.

  3. 6.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki

   Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru.
   Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
   Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

  4. 6.4 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki

   Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy.

   Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Drukarnia cyfrowa KomPrint. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania przesyłki.

 7. Zakres odpowiedzialności drukarni
  Drukarnia cyfrowa KomPrint nie ponosi odpowiedzialności za:
  • niepoprawne złożenie zamówienia, zawarte w opisie „Jak złożyć zamówienie- specyfikacja zamówienia”,
  • błędne dane Klienta zawarte w formularzu rejestracyjnym,
  • wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem formalnym, merytorycznym, gramatycznym i ortograficznym w przesłanych plikach zapisanych w formatach pdf, plt lub dwg,
  • nieprawidłowości ułożenia zamieszczonych treści w przesłanych plikach do druku,
  • błędy na etapie projektowania,
  • wszelkiego rodzaju rozbieżności pomiędzy etapem projektu i druku. Dotyczy to szczególnie materiałów zapisanych w plikach otwartych typu doc, docx, xls itp.,
  • tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm,
  • opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta.

  Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody.

 8. Zmiana regulaminu

  Drukarnia cyfrowa KomPrint zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona na głównej stronie internetowej drukarni KomPrint.

 9. Własność intelektualna

  Zawartość strony internetowej www.komprint.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Na stronie internetowej drukarni cyfrowej KomPrint wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do właściciela drukarni reprezentowanej przez pana Przemysława Bodzaka. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.komprint.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

Masz pytanie? zadzwoń 536 276 257
bg